HISTORIA MILITARIS ROMAE    

NUMERI EQUITUM (EQUITES)

Afrorum et Maurorum Electorum In Pannonia sotto il regno di Commodo. Praepositi: Marcus Valerius Maximianus sotto Commodo;
(AE 1956, 0124)
Alabensium A Carthago Nova in Hispania Citerior. (CIL II, 04200)
Armaturum (Armaturarum) A Bremetennacum Veteranorum in Britannia nel IV-V secolo. “Fl(avio) Cascinivo ducenario / ex numero armatura/rum [q]ui vixit annis / XLIII et militavit an(nis) XXIII...” (AE 1891, 0104)
Catafractariorum A Morbium in Britannia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Occidente.
Catafractariorum (Katafractariorum) In Germania. “M(anibus) D(is) / Val(erius) Maxantius / eq(ues) ex numer(o)/ kata(fractariorum) vix(it) annis / XXXII me(n)s(ibus) VI / Val(erius) Dacus fr(atri) / fec(it” “[3]vius Severianus centenarius / de numerum(!) equitum catafractariorum / militavit annis XXII habiens(!) parentes mi(l)iarium XI / de vico Suriliaci si quis voluerit eam arcam aperire / dabit poenam fisci auri pp(ondo) duum(!)” (CIL XIII, 06238) (AE 1891, 0106) Si tratta probabilmente di un reparto dell’ala Firma Catafractaria.
Constantinorum (AE 1950, 0075d)
Constantianorum Probabilmente si tratta dei Constantiani Felices, Vexillatio Comitatense. (AE 1976, 0582e)
Crispianorum A Danum in Britannia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Occidente.
Dalmatae Unità reclutate all’epoca di Gallieno. 23 unità diverse distribuite a Novas, Albanum, Cornacum, Bonoriae, Cusum, Ricti e Burgentas, in Pannonia Secunda ripariensis et Saviae, ad Odiabum, Ad Herculem, Cirpi, Constantiae, Campona, Vetusalinae, Adnamantia, Lussonium, Ripa Alta, Ad Statuas e Florentia in Pannonia Valeria ripensis, ad Ala Nova, Aequinoctium, Ad Herculem, Arlape e Augustianis in Pannonia Prima e Noricum ripensis nel IV e V secolo d.C. Esercito d’Occidente.
Dalmatae Illyriciani Unità reclutate all’epoca di Gallieno. 5 unità diverse di stanza a Latavi in Foenicia, a Barbalisso in Syria, a Benosabae in Palaestina, a Ganaba in Osrhoenae ed a Ziza in Arabia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Dalmatarum Unità reclutata all’epoca di Gallieno. A Praesidium in Britannia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Occidente.
Dalmatarum Branodunensium Unità reclutata all’epoca di Gallieno. A Branodunum in Britannia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Occidente.
Ducatores Illyriciani Ad Amida in Mesopotamia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Exploratores Sturi Limes della Germania Superior (Walldürn) durante il regno di Alessandro Severo. “Deae Fortuna[e] / sanctae balineu[m] / vetustate conlap/sum expl(oratores) Stu[ri] / et Brit(tones) gentiles [et] / officiales Bri(ttonum) et(?) / deditic(iorum) [[Alexan]]/[[drianorum]] de / suo restituer(unt) cu/ra(m) agente T(ito) Fl(avio) Ro/mano |(centurione) leg(ionis) XXII P(rimigeniae) P(iae) F(idelis) / Id(ibus) Aug(ustis) Lupo et Maximo // co(n)s(ulibus)” (CIL XIII, 06592)
Exploratorum Due unità in Britannia nel IV e V secolo, una a Portum Adurni, di guarnigione sul litorale contro le incursioni dei pirati Sassoni, l’altra di stanza a Lavatres.
Exploratorum In Cappadocia sotto Adriano, nel 134 d.C. sotto il comando del governatore Arriano combatte la battaglia decisiva contro gli Alani, a supporto delle Legiones XII Fulminata e XV Apollinaris.
Exploratorum Batavorum In Germania Inferior (Leiden) sotto il regno di Caracalla. (CIL XIII, 08825)
Exploratorum Boiorum et Tribocorum In Germania Superior a Murrhardt nel 162-260 d.C, insieme alla cohors XXI Voluntariorum. Forse è un’unità mista di fanteria e cavalleria.

“D(is) M(anibus) / M(arco) Coss[io 3] Natali / c(ivi) R(omano) [|(centurioni?) n(umeri) expl(oratorum)] Boior/[u]m et T[rib]ocoru/m Solle[mni]a Victo/[r]ina c[oniugi f(aciendum) c(uravit)]” (AE 1981, 0692)

Exploratorum
Bremeniensium
Gordianorum
A Bremenium in Britannia insieme alla cohors I Fida Vardullorum, durante il regno di Gordiano (238-241).
Exploratorum Germa(nicia)norum In Germania Inferior? In Dacia (Orastioara de Sus) sotto il regno di Caracalla, a sorvegliare la zona delle montagne di Orastie. Prefetti: Iulius Terentianus sotto Caracalla; (CIL III, 01343)
Exploratorum Germanicianorum Divitensium Antoninianorum* In Germania Superior (Niederbieber) nel 185-260 dC, insieme ad un Numerus peditum Brittonum. Prefetti: Titus Flavius Salvianus; *sotto Caracalla “D(is) M(anibus) / Togio Stat/uto militi / numeri expl/oratorum / Divitie(n)sium / Antoninia/norum stip/endiorum / XVIIII...” (CIL XIII, 07054) (CIL III, 08074-29a)
Exploratorum Habitancensium In Britannia ad Habitancum nel 213 d.C., insieme alla cohors I Vangionum e alla vexillatio Raetorum Gaesatorum. In Britannia a Lavatris? Portus Adurni? nel IV-V secolo. (RIB 1235)
Exploratorum Halicanensium (Halicensis) Alexandriana* In Germania Superior (Feldberg) dalla metà I secolo dC al 260 dC. Il forte in pietra (0,7 ettari), risale alla metà del II secolo.

*sotto Alessandro Severo.

“Iuliae Mame/ae Aug(ustae) matri / Severi Alexan/dri Aug(usti) n(ostri) cas/trorum se/natus patri/aeque expl(oratio) / Halic(ensis?) Alexan/driana devo/[t]a numini / ei{i}us” (AE 1893, 0037)

Exploratorum Nemaningensium In Germania. Praepositi: Titus Aurelius Firminus, centurio della Legio XXII Primigenia. “Apollini et / Dianae
n(umerus) Brit(tonum) / et explorat(ores) / Nemaning(enses) c(uram) / agen(te) T(ito) Aurel(io) / Firmino |(centurione) / leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) P(iae) F(idelis) / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito) Idibus / Augus(tis) Orfito / et Rufo co(n)s(ulibus)”
(CIL XIII, 06629)
Exploratorum Seiopensium

In Germania Superior (Miltenberg). “Genio / num(eri) [S]eiopen(sium) / T(itus) Val(erius) Carat[i]n/u[s] |(centurio) ex voto / sus[c]ept(o) / l(ibens)[p(osuit?)]”

“In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / Mercurio / Cim[bri]ano / [Fel]i (?) |(centurio) leg(ionis) p[raeposi]/tus n(umeri) [expl(oratorum) Sei]/open[s(ium) pos(uit)] / duobus [Aspris?] / co(n)[s(ulibus)]”
(CIL XIII, 06600 / 05)

Exploratorum Triputiensium In Germania Superior (Miltenberg).
Felices Honoriani Illyriciani A Constantia in Mesopotamia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente. “Magnus mil(es) / nome(ri!) (f)elic(ium) Il(l)<yir=ETO>(ianorum) qui vixit in saeculo ann(os) / pl(us) m(inus) XXXV...” (CIL V, 07771)
Flavianenses Presso Ad Militare in Pannonia Valeria ripensis nel IV e V secolo. Esercito d’Occidente.
Gesatorum Raetorum A Castello Ircavio in Gallia Belgica. (CIL XIII, 01041)
Illyricorum (Inlyriciani) In Dacia Inferior sotto il regno di Adriano e Antonino Pio. (CIL XVI, 00075) (AE 1937, 0232 Serdica)
(RMD-01, 039)
Iuniorum Maurorum In Mauretania Caesariensis sotto il regno di Alessandro Severo. In Pannonia? Praepositi: Lucius Licinius Hierocletus sotto Alessandro Severo; (AE 1966, 0596 / ILJug-03, 2498)
Iuniorum Osrhoenorum (Hosroenorum / Hosroruorum) Costituito sotto Settimio Severo. Di stanza a Kaputtusaccura in Mauretania Caesarensis in epoca Severiana.
Lanciariorum “D(is) M(anibus) s(acrum) / Val(erio) Maxentio / aeq(ues)(!) ex numero /Lanciariorum / vixit an(nos) XXXVI mil(itavit) / an(nos) VI iscola(!) aequi/tum(!) b(ene) m(erenti) f(ecit)” (AE 1889, 0076)
Leones Clibanarii (Leontoclibanarii) In Aegyptus nel VI secolo sotto Giustiniano.
Mauri Unità reclutate all’epoca di Gallieno. 2 unità diverse di stanza a Solua in Pannonia Valeria ripensis ed a Quadrato in Pannonia Prima e Noricum ripensis nel IV e V secolo. Esercito d’Occidente.
Mauri Illyriciani (Maurorum Illyricianorum Constantium) Unità reclutate all’epoca di Gallieno. 5 unità diverse di stanza ad Otthara in Foenicia, a Neocaesarea in Syria, ad Aelia in Palaestina, a Dabana in Osrhoenae e ad Areopoli in Arabia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente. (IGLS 13,1, 09174)
Mauri Gentiles In Dacia Superior sotto il regno di Adriano. “...et vex(illariis) Afric(ae) / et Mau[r(etaniae)] et Caes(ariensis) qui sunt cum Maur(is) / gentilib(us) in Dacia super(iore)..." (CIL XVI, 00108)
Maurorum et Hosroenorum “] praef(ecto) [p]raet(orio) e(minentissimae) m(emoriae) v(iro) / [omnibus equestris militia]e gradib[us perf]uncto / [praeposito equitum Mauror(um) e]t Hosroen[or(um) p]raef(ecto) cl(assis)...“ (CIL VI, 41292)
Maurorum Mic(i)ensium Severiani* A Micia in Dacia negli ultimi anni del regno di Antonino Pio. Derivano dall’Ala Maurorum. *sotto Alessandro Severo. “...Aur(elius) / Surus milis(!) n(umeri) M(aurorum) / M(iciensium) vix(it) an(nos) XX...”
(CIL III, 06267)
Maurorum S...? ?Sono un numero equitum? (CIL III, 01633)
Maurorum Tibiscensium A Tibiscum in Dacia Superior negli ultimi anni del regno di Antonino Pio. In Dacia sotto Caracalla. Contribuisce alla ricostruzione della basilica exercitatoria dell’Ala Campagonum sotto Caracalla. Prefetti: Iulius Terentianus sotto Caracalla; Derivano dall’Ala Maurorum. (CIL III, 01343)
miliariensium Sono comandati dal Praepositus Flavius Martidius. (AE 1891, 0103)
Numidae Iustiniani Ad Hermupolis in Aegyptus - Tebaide nel VI secolo sotto Giustiniano.
Osrhoenorum Costituito da Alessandro Severo. E’ menzionato come numerus militum. In Siria in epoca Severiana. In Germania sotto il regno di Massimino. “Fortunae Reg(inae) / duci [3] coh(ortis) / II pr(aetoriae) P(iae) V(indicis) [[Maximinia]]/nae cura[m] agent(ibus) / || (centurionibus) coh(ortis) s(upra) s(criptae)[mi]l(itum)
B[rit(tonum)] / et [[Osrhoe]]nor(um)...” “I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Barsemis Abbei / dec(urio) alae Firmae / Katap(h)ractariae / ex numero Hos/roruorum(!)...”
(CIL III, 10307) (CIL III, 01633-6a / CIL XIII, 06677a)
Perso Iustiniani Reparto formato da 800 cavalieri persiani catturati nella spedizione persiana di Belisario del 541 d.C. Combattono nello stesso anno presso Verona contro i Goti. In seguito di guarnigione a Grado. Lo status dell’unità è incerto, dovrebbero essere reparti di Foederati, anche se la loro denominazione farebbe pensare a un’unità Comitatense. “Iohannis / milis(!) de nu/mero equit(um) / Perso Ius/tiniani vo/tum Solvit"
(CIL V, 01591)
Primi Felices Palaestini A Sature - Veterocariae in Palaestina nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Primi Osrhoeni A Rasin in Osrhoenae nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Promoti Unità reclutate all’epoca di Gallieno. 8 unità diverse distribuite a Teutibarcium in compagnia della Legio VI Herculia ed a Taurunum in Pannonia Secunda ripariensis et Saviae, a Crumerum e Matrice in Pannonia Valeria ripensis, ad Arrabonae, Flexo, Ad Mauros e Comagenis in Pannonia Prima e Noricum ripensis nel IV e V secolo d.C. Esercito d’Occidente.
Promoti Illyriciani Unità reclutate all’epoca di Gallieno. 5 unità diverse distribuite ad Occariba in Syria, a Menochiae in Palaestina, a Callinicum in Osrhoenae, a Resaina - Theodosiopoli in Mesopotamia e a Tricromia in Arabia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Promoti Indigenae Unità reclutate all’epoca di Gallieno. 14 unità diverse distribuite a Salthata, Auatha e Nazala in Foenicia, ad Adada e Rosafa in Syria, a Sabaiae e Zodocathae in Palaestina, a Banasam e Sina Iudaeorum in Osrhoenae, ad Apadna e Constantina in Mesopotamia, a Speluncis e Mefa in Arabia e in località sconosciuta in Aegyptus - Thebaide, nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Sagittarii 12 unità diverse distribuite a Cuccis ed a Acimirci in Pannonia Secunda ripariensis et Saviae, ad Intercisa e ad Altinum in Pannonia Valeria ripensis, a Quadriburgium, Gerolate, Lentiae ed a Lacufelicis in Pannonia Prima e Noricum ripensis nel IV e V secolo d.C., esercito d’Occidente. Ad Acadama ed Acavatha in Syria, a Sabbu e Domana in Armenia, nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Sagittarii Indigenae 21 unità diverse distribuite a Tentira, Coptus, Diospoli, Lato, Maximianopoli e in un’altra località sconosciuta in Aegyptus - Thebaide, ad Abina, Casata, Calabona, Betproclis e ad Adatha in Foenicia, a Mattana e Anatha in Syria, ad Hauanae, Zoarae, Robatha e Moahile in Palaestina, ad Oraba e Thillazamana in Osrhoenae, a Thannuri in Mesopotamia, a Gadda e Dia - Fenis in Arabia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Sagittarii Indigenae Arabanenses A Befana - Cartha in Mesopotamia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Sagittarii Indigenae Medianenses A Mediana in Osrhoenae nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Sagittarii Indigenae Thibithenses A Thilbisme in Mesopotamia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Saraceni A Thelsee in Foenicia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Saraceni Indigenae A Betproclis in Foenicia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Saraceni Thamudeni A Scenas Veteranorum in Aegyptus nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Sarmatarum Bremetennacensium Gordiani A Bremetennacum Veteranorum in Britannia sotto Gordiano II (241). In Britannia a Cataractonium? L’unità deriva da una vexillatio dell’Ala I Sarmatarum. (RIB 2479)
Schytae Iustiniani Ad Antaiopolis e ad Apollonopolis Magna in Aegyptus - Tebaide nel VI secolo sotto Giustiniano.
Scutarii Illyriciani Unità reclutate all’epoca di Gallieno. 5 unità diverse distribuite ad Euhari in Foenicia, a Serianae in Syria, a Chermulae in Palaestina, ad Amida in Mesopotamia ed a Motha in Arabia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente. “D(is) M(anibus) / Aur(elius) Vale(n)s / b(ene)(iciarius) n(umeri) eqq(uitum!) / scut(ariorum) s(ub) c(ura) Maur/ini p(rae)p(ositi) / Aur(elius) Mo/n(imus) equ(es) / fra(tri) ca(rissimo) / memo(riam) pos(uit)”
(RIU 05, 1206)
Scutarii Indigenae Pafenses Unità reclutata all’epoca di Gallieno. Ad Assara in Mesopotamia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
singularium In Mauritania Caesariensis. “Val(erio) [Fi]rmo eq(uiti) alae Th/racu[m] ex n(umero) sing(ularium) ex / provincia M(auretania) Caesari/ensum stipendiorum / V vixit annis XXV con(tulit?) / Val(erius) Victor frater eius” (AE 1912, 0055 / AE 1951, 0041)
Stablesiani (Stablisanorum) Unità reclutata all’epoca di Gallieno. A Pelusium in Aegyptus nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Stablesiani Iuniores Unità reclutata all’epoca di Gallieno. A Pons Aoni ed a Submontorio in Raetia nel IV e V secolo d.C. Esercito d’Occidente.
Stablesiani Seniores Unità reclutata all’epoca di Gallieno. Ad Augustanis in Raetia nel IV e V secolo d.C. Esercito d’Occidente.
Stablesianorum Garriannonensium Unità reclutata all’epoca di Gallieno. A Garriannonum in Britannia nel IV e V secolo d.C., esercito d’Occidente.
Stratonicianorum A Brocavum in Britannia (Cumbria) nel III secolo.
Tertiacorum Combattono la guerra Partica di Giuliano nel 360, durante la quale vengono sciolti con ignominia per aver abbandonato il combattimento. Il reparto, indicato come numerus equitum, è sotto il comando di un Tribunus Vexillationum. (Amm. Marc. Historiae XXV, 1, 7)
Thamudeni Illyriciani A Birsama in Palaestina nel IV e V secolo d.C., esercito d’Oriente.
Toxoto Dalmatae Unità sagittaria Praesentale, nel 541 d.C. sono a Costantinopoli. (Pap. Cairo 67126)
Transtigritani Ad Arsinoe in Aegyptus - Arcadia nel 531 d.C.
Vandali Iustiniani Furono reclutati 5 Numeri Vandalorum dopo la riconquista dell’Africa vandala da parte di Giustiniano nel VI secolo. Quattro di questi sono dislocati in Siria e Mesopotamia, un quinto reparto si ribella e da Lesbo torna in africa. Lo status delle unità è incerto, dovrebbero essere reparti di Foederati, anche se la loro denominazione farebbe pensare a unità Comitatenses.
Vocontiorum E’ probabilmente un distaccamento dell’Ala Vocontiorum, in Syria nel 183 d.C., sotto il comando del Centurio Servius Tineus Iustus della Legio II Traiana Fortis. “Cerialis Caesarens(is) [3] / ex numero Voc[ontiorum 3] / vix(it) ann(os) XXIV...” (AE 1994, 1771)

Copyright © 2005-2024. Estrela Fiere - All Rights Reserved.

Usiamo i cookie per migliorare il nostro sito web e la tua esperienza di utilizzo. I cookie necessari per il funzionamento essenziale di questo sito sono già stati impostati. Per saperne di più riguardo ai cookies che utilizziamo e capire come cancellarli, consulta la nostra privacy policy.

  Accetto i cookies da questo sito.
EU Cookie Directive Module Information